Praktijklessen

Aantal lessen

Het aantal lessen dat nodig is om je rijbewijs te halen, is vaak onderwerp van gesprek. De huidige drukte en complexiteit van het verkeer vraagt veel van een toekomstige automobilist. Houd er rekening mee dat 30 lessen een uitzondering is en 40 lessen een goed gemiddelde, maar 50 lessen absoluut geen uitzondering is. Hoeveel lessen jij nodig hebt hangt af van een aantal factoren. De belangrijkste zijn aanleg, motivatie, inzet en de kwaliteit van de rijopleiding.

 

Aanleg:

De mate van aanleg die aanwezig is om een goede automobilist te worden is voor iedereen verschillend en is een vast gegeven. Juist die aanleg is zo bepalend voor tijd die iemand nodig heeft om goed te leren autorijden. Gelukkig spelen er ook nog andere factoren die ook heel belangrijk zijn en die wel te beïnvloeden zijn.

Motivatie:

Hoe gemotiveerd ben je om je rijbewijs te halen? Komt die motivatie vanuit jezelf (je hebt een passie voor autorijden, een stuk onafhankelijkheid, mobiliteit) of wordt hij van buitenaf opgelegd (noodzakelijk voor je werk).

 

Inzet:

Hoeveel tijd en energie wil je investeren? Meestal een direct afhankelijke van de motivatie, maar uitermate belangrijk tijdens het opleidingstraject.

 

Kwaliteit rijopleiding:

Hier komen wij in beeld. Deze factor is de enige waar wij als rijschool 100% invloed op hebben. Maar wat houdt dat dan in; “Kwaliteit”?

 

Autorijschool QuaLitas staat voor kwaliteit. Voor mij zó belangrijk dat ik er voor gekozen hebben om mijn naam te laten vertellen waarvoor ik sta. 

Ik onderbouw dit met hetvolgende:

 

  • Gekwalificeerd en gecertificeerd instructeur.

Misschien vanzelfsprekend, maar helaas in de praktijk niet altijd.

  • Eén instructeur gedurende de gehele rijopleiding.

Belangrijk voor eenduidigheid en het vertrouwen tussen leerling en instructeur.

  • Optimaal aan de leerling aangepast lesprogramma.

Hier hou ik rekening met de manier waarop een leerling het prettigste leert, de lestijden en lesmomenten, de leersnelheid en de motivatie (hoe houden we het leren autorijden leuk?).

  • Up-to-date lesmateriaal.

Alle lesmaterialen en leermiddelen zijn aangepast aan de laatste eisen die door de overheid worden gesteld in de verkeerswetgeving, door het CBR in de exameneisen en niet in de laatste plaats aan dat wat het huidige verkeersbeeld van een automobilist vereist.

  •  Intake / Proefles.

Het optimaliseren van het lesprogramma aan de betreffende leerling wordt gebaseerd op de proefles / intake. Tijdens deze proefles en de intake proberen we een aantal zaken vast te stellen, zoals:

 

de aanleg, motivatie, leerstijl, wat wil en kan iemand investeren in de rijopleiding (tijd, energie, geld), ervaring in het verkeer en niet geheel onbelangrijk is er een “klik” tussen instructeur en leerling.

 

 

Voor beide partijen moet er een goed gevoel zijn over de toekomstige samenwerking; een absolute voorwaarde om de rijopleiding tot een succesvol einde te brengen.